Network Status

    
Network Status
 Name:  to tus-cenic-sw-4 Po1
 Top Tx: 4175 pkt/sec 4920097 byte/sec   0 txerr/min tus-cenic-sw-3 (137.164.40.159)
 Top Rx: 5309 pkt/sec 6893241 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-3 (137.164.40.159)
 Top Err: 5309 pkt/sec 6893241 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-3 (137.164.40.159)
 Sum In: 4175 pkt/sec 4920097 byte/sec   0 txerr/min
 Sum Out: 5309 pkt/sec 6893241 byte/sec   0 rxerr/min