Network Status

    
Network Status
 Name:  to tus-cenic-sw-4 Po1
 Top Tx:  14 pkt/sec  1244 byte/sec   0 txerr/min tus-cenic-sw-3 (137.164.40.159)
 Top Rx:  13 pkt/sec  1357 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-3 (137.164.40.159)
 Top Err:  13 pkt/sec  1357 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-3 (137.164.40.159)
 Sum In:  14 pkt/sec  1244 byte/sec   0 txerr/min
 Sum Out:  13 pkt/sec  1357 byte/sec   0 rxerr/min