Network Status

    
Network Status
 Name:  to tus-cenic-sw-3 Po1
 Top Tx:   9 pkt/sec  930 byte/sec   0 txerr/min tus-cenic-sw-4 (137.164.40.45)
 Top Rx:  10 pkt/sec  972 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-4 (137.164.40.45)
 Top Err:  10 pkt/sec  972 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-4 (137.164.40.45)
 Sum In:   9 pkt/sec  930 byte/sec   0 txerr/min
 Sum Out:  10 pkt/sec  972 byte/sec   0 rxerr/min