Network Status

    
Network Status
 Name:  to tus-cenic-sw-3 Po1
 Top Tx: 7400 pkt/sec 8987381 byte/sec   0 txerr/min tus-cenic-sw-4 (137.164.40.45)
 Top Rx: 6222 pkt/sec 7293723 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-4 (137.164.40.45)
 Top Err: 6222 pkt/sec 7293723 byte/sec   0 rxerr/min tus-cenic-sw-4 (137.164.40.45)
 Sum In: 7400 pkt/sec 8987381 byte/sec   0 txerr/min
 Sum Out: 6222 pkt/sec 7293723 byte/sec   0 rxerr/min