Network Status

    
Network Status
 Name:  Iconn to mar-coe-2
 IP Net: 2607:f380::118:9a40:43e0/123
 IP Net: 137.164.4.62/31
 Top Tx:   1 pkt/sec  729 byte/sec   0 txerr/min mar-coe-3 (137.164.39.225)
 Top Rx:   3 pkt/sec  2032 byte/sec   0 rxerr/min mar-coe-3 (137.164.39.225)
 Top Err:  3 pkt/sec  2032 byte/sec   0 rxerr/min mar-coe-3 (137.164.39.225)
 Sum In:   1 pkt/sec  729 byte/sec   0 txerr/min
 Sum Out:  3 pkt/sec  2032 byte/sec   0 rxerr/min