Network Status

    
Network Status
 Name:  Iconn to mar-coe-2 Gi0/0/1
 IP Net: 2607:f380::118:9a40:43e0/123
 IP Net: 137.164.4.62/31
 Top Tx:   1 pkt/sec  686 byte/sec   0 txerr/min mar-coe-3 (137.164.39.225)
 Top Rx:   2 pkt/sec  1815 byte/sec   0 rxerr/min mar-coe-3 (137.164.39.225)
 Top Err:  2 pkt/sec  1815 byte/sec   0 rxerr/min mar-coe-3 (137.164.39.225)
 Sum In:   1 pkt/sec  686 byte/sec   0 txerr/min
 Sum Out:  2 pkt/sec  1815 byte/sec   0 rxerr/min